Strach z pôrodu

To, akým spôsobom sa ženy so strachom z pôrodu pobijú, veľa záleží na ich osobnosti a povahe. Podľa postrehu pôrodníkov a psychológov sa v tomto ohľade delia do troch skupín.

Prvá skupina tehotných sa jednoducho pokúša strach obísť. Tieto ženy sa v priebehu tehotenstva chlácholí argumenty, že pôrod je predsa bežná vec a že to určite nejako prežijú. Plánovite sa vyhýbajú prílivu informácií. Faktom je, že rodičky tohto typu bývajú následne skutočným priebehom pôrodu zaskočené.

Druhá skupina žien volí presne opačnú taktiku. Chcú dopredu vedieť o všetkom, čo je pri pôrode môže stretnúť. Zháňajú si informácie všade, kde je to možné, a spôsob svojho pôrodu vnímajú ako otázku svojej voľby.

A konečne tretia skupina žien sa so strachom z pôrodu vyrovnáva tým, že sa radšej rovno zverí do starostlivosti vyspelej medicíny, ktorá mnohé otázky, o ktorých tu je reč, rieši bez priameho rozhodovania rodičky – jednoducho tak, že zodpovednosť za pôrod, a teda aj jeho aktívne vedenie, prevezmú na svoje plecia lekári a ich technika.

Treba povedať, že ako najefektívnejší aj najprezieravejší z uvedených spôsobov snahy o zvládanie strachu z pôrodu sa javí ten druhý, okrem iného aj preto, že pôrod je v dnešnej dobe pre valnú väčšinu doteraz nerodivších žien veľkou neznámou. Zatiaľ čo predtým bolo normálne rodiť doma, takže mladé dievčatá zbierali cenné skúsenosti pri pôrodoch svojich príbuzných či kamarátok, dnes už pôrod nie je súčasťou bežného života. Zmizol za múry zdravotníckych zariadení a správy o ňom, ktoré prenikajú na verejnosť, sa nezriedka podobajú prehnane optimistickým alebo naopak hrôzostrašným historkám a mýtom typu: zaplatila si cisársky rez. Nie je teda nad to sa na pôrod poriadne pripraviť a strach z pôrodu eliminovať.

 

Barbara Kosfeld, MA, MSc., MBA, predná nemecká pôrodná asistentka:

„Aniball je výborná podpora psychologické stránky veci – aby sa žena zbavila strachu z veľkosti “predmetu”, ktorý bude prechádzať. Rovnako tak je toto cvičenie dôležité po pôrode – spevnenie svalstva. Je to užitočná pomôcka a vzhľadom na to, že ide o úplne nenásilnou formu cvičenia, nie je sa čoho báť.“

 

 

Mgr. Renata Zichová

CEO

Renata Zichová, matka dvoch detí najskôr vymyslela Aniball pre tehotné ženy, a teraz prichádza na trh s pomôckou Aniball Inco. Renata vyštudovala právnickú fakultu, ale právnické prostredie ju nikdy nebavilo. Pri prvom pôrode sa zrodila nielen jej dcéra, ale aj myšlienka Aniball a tým sa aj úplne zmenilo jej profesijné smerovanie. Téma pôrodu a všetko súvisiace sa stalo témou, v ktorej vidí zmysel. Rovnako ako podporiť ženy a ich sebavedomie, prirodzený pohľad na pôrod, zdieľanie informácií a skúseností pôrodných asistentiek, dul i mamičiek.

f