Rady k používaniu Aniball Inco

  • K tomu aby ste zakúpenú pomôcku efektívne využili a bolo možné zhodnotiť výsledky vášho úsilia, je dôležitá pravidelnosť v cvičení a istá vytrvalosť. Pravidelným tréningom (t.j. každý deň aspoň 15 minút), dochádza k zmierneniu problémov behom približne 3 mesiacov.
  • Ženy po pôrode, alebo ženy trpiace inkontinenciou by sa o individuálnej vhodnosti cvičení mali poradiť so svojim gynekológom, urológom či fyzioterapeutom.
  • V priebehu cvičení býva častou chybou vťahovanie pupku smerom dovnútra do brucha, či sťahovanie sedacích svalov smerom k sebe. Tieto nevhodné náhradné stereotypy bránia skutočnej hlbokej aktivácii panvových svalov.
  • V priebehu cvičenia nikdy nezadržujte dych! (okrem momentu zakašlania pri nácviku odolania zvýšenému tlaku)
  • Zo začiatku môžete mať problém svaly aktivovať a cítiť samotné stlačenie balónika. V takomto prípade sa nevzdávajte a poctivo pokračujte v každodennom tréningu. Pomôže vám taktiež intenzívnejšie sústredenie a dôsledná vizualizácia jednotlivých cvikov vnútri vašej mysli.
  • Niekedy môžete cítiť únavu panvových svalov. To je v poriadku, a je to pre vás signál, že cvičíte správne. Ak je únava tak veľká, že už svaly nemožno takmer aktivovať, neprepínajte sa a cvičenie ukončite.
  • Pri výraznom a neprirodzenom pocite tlaku a napätia v podbrušku cvičenie prerušte alebo rovno ukončite.

 

  • Nikdy necvičte cez bolesť ani bolesť zámerne nevyvolávajte. Bolesť nie je známkou správneho cvičenia. Čo však cítiť môžete je príjemný ťah z natiahnutia alebo svalová aktivácia.
  • Učte sa ovládať svaly vášho panvového dna tiež behom dňa mimo cvičenia s balónikom. Pred zakašlaním či kýchnutím si predstavte, že balónik opäť držíte a bránite mu vykĺznuť z pošvy von. Táto aktivácia vám pomôže regulovať únik moču v záťažovej situácii. Nikdy panvové dno „neposilňujte“ prerušovaným močením. Týmto nesprávnym postupom môže dôjsť k narušeniu vylučovacieho reflexu.