Prirodzený pôrod

Prirodzený pôrod volia ženy zvyknuté na aktívny prístup k starostlivosti o svoje zdravie, ktoré úlohu odovzdaných pacientok odmietajú. Verí, že prirodzené pôrodné mechanizmy vrátane bolestí majú zmysel, cíti sa za pôrod zodpovedné a chcú len naplno prežiť. Neraz v ňom vidia aj mimoriadnu duchovnú príležitosť.

Keď má hlavné slovo pôrodník

Prednosti klasického pôrodníctva sú neoddiskutovateľné, ak dôjde v tehotenstve či pri pôrode ku komplikáciám. V takýchto prípadoch zachraňujú lekári životy. Skúsenou lekársku pomoc potrebujú tiež predčasne narodené deti alebo ženy, ktoré by kvôli vážne zdravotné komplikáciu, treba cukrovke, bez odbornej asistencie dieťa možno vôbec neporodili.

Moderná medicína má aj svoje úskalia. Lekári s vidinou čo najrýchlejšieho pôrode zabúdajú, že spontánne rodiaca žena potrebuje hlavne pokojné plynutie času a láskavé zaobchádzanie. Odstrašujúci je aj vnucovanie nepohodlné pôrodné pozície na chrbte, zbytočné holenie rodidiel, rutinné aplikácie klystíru alebo nástrih hrádze.

Otázkou je tiež prirodzený pôrod panvovým koncom. Hoci väčšina detí, ktoré sa nachádzajú v polohe koncom panvovým, by sa mohla a mala narodiť normálne, volí v dnešnej dobe veľká časť pôrodníc automaticky pôrod cisárskym rezom. Je tu totiž väčšia obava možných komplikácií a takýto pôrod je často radený medzi pôrody rizikové. Takto klesá dostatok lekárov a pôrodných asistentiek, ktorí by mali s vaginálnym pôrodom koncom panvovým skúsenosti a počet cisárskych rezov narastá. Aj v pôrodniciach, kde vykonávajú vaginálne pôrody panvovým koncom, sú nastavené kritériá na ich vykonanie (napr. veľkosť plodu) a každý takýto pôrod je detailne monitorovaný, obvykle je do neho zasahované a teda nejde o prirodzený pôrod.

Keď má hlavné slovo matka

K výhodám prirodzeného pôrodu patrí citlivé individuálne zaobchádzanie s rodičkou aj novorodencom, nepoužívanie analgetík, možnosť výberu pôrodnej polohy, minimálne percento nástrihu hrádze, rýchle zotavenie po pôrode, bezproblémové šestonedelia a dojčenia.

Pôrod je chápaný ako prirodzený fyziologický jav, do ktorého nie je nutné zvonku zasahovať. Rešpektuje potreby rodiacej ženy: pokoj, teplo, intimita, bezpečie, vďaka čomu nastoľuje príjemnú atmosféru. Telo rodičky potom produkuje dostatočné množstvo hormónov potrebných pre spontánny priebeh pôrodu. Hlavné, a často po práve zdôrazňovanou nevýhodou je však chýbajúca možnosť poskytnúť okamžitú pomoc, keď dôjde k akútnemu ohrozeniu života.

Rozhodnutie, či budete rodiť jedným alebo druhým spôsobom, je na vás. Vezmite však do úvahy, že prirodzený pôrod možno odporučiť iba zdravé rodičke bez dopredu odhadnuteľných komplikácií, ktorá prešla starostlivú predpôrodné prípravou a k svojmu rozhodnutiu dospela na základe vlastnej, úplne dobrovoľné voľby.