Možné pôrodné a popôrodné komplikácie

Pri pôrode môžu nastať situácie a zásahy zo strany pôrodníka, ktoré pomáhajú urýchleniu samotného pôrodu a to predovšetkým z dôvodu ochrany rodičky, ale aj z hľadiska zdravia bábätka. To, či sú vždy nutné a sú vykonané oprávnene nemožno posudzovať všeobecne a je to veľmi individuálne. Nás zaujíma predovšetkým nástrih hrádze, ktorý je podľa nášho názoru často vykonávaný rutinne a zbytočne.

Epiziotomia – nástrih hrádze

Epiziotomia je chirurgický nástrih v oblasti perinea – hrádze (oblasť medzi pošvou a konečníkom) vykonávaný výlučne v druhej dobe pôrodnej. Jej zmyslom je zväčšenie pošvového otvoru a ochrana ženy pred spontánnym natrhnutím v oblasti perinea.

Nástrih hrádze môže byť ale veľmi nepríjemný – často ide o zlé hojenie a neskoršie následky, týkajúce sa bolesti pri vyprázdňovaní, obmedzený milostný život, nevyhnutnosť plastickej operácie hrádze, inkontinencia v neskoršom veku a ďalšie.

Inkontinencia

Inkontinenciou nazývame mimovoľný únik moču – stav, pri ktorom pacient nie je schopný sám vedome regulovať odchod moču. Hoci by sa mohlo zdať, že táto porucha sťažuje život prevažne starším ľuďom, opak je pravdou. Nekontrolovaným únikom moču trpia prevažne ženy v produktívnom veku. Štatistiky ukazujú, že napríklad stresovou inkontinenciou trpí asi 20% žien vo veku okolo 45 rokov. Odborné zdroje uvádzajú, že s týmto problémom prichádza do styku, hoci aj len na prechodné obdobie, až 50% žien.

Inkontinencia je dôsledkom zmien brušného svalstva a svalov panvového dna, ku ktorému dochádza pri vývoji plodu a po pôrode. Samovoľný únik moču po pôrode, a to aj pri minimálnej námahe je dôsledkom oslabenia týchto svalov.