Informácie o použití cookies

ÚVODNÁ INFORMÁCIE

Správca osobných údajov:

Spoločnosť RR Medical s.r.o., so sídlom Jihlavská 671/7, 664 41 Troubsko, IČO: 01999541, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Brne, oddiel C, vložka 79982 (ďalej len “Správca” alebo “spoločnosť”)

Kontaktné údaje správcu:

Adresa pre doručovanie: RR Medical s.r.o., Kachľová 17a, Brno 641 00, adresa elektronickej pošty aniball@aniball.cz, telefón +420 734 751 794.

Spoločnosť nemenovala poverenca pre ochranu osobných údajov.

 

COOKIES SÚBORY

S cieľom zlepšiť fungovanie webovej stránky, vyhodnotenie ich návštevnosti a za účelom optimalizácie marketingových aktivít používa Správca na svojich webových stránkach cookie súbory. Cookie súbory sú malé textové súbory, ktoré sú ukladané prostredníctvom prehliadača lokálne v počítači alebo mobilnom zariadení, pomocou ktorého je webová stránka zobrazená.

Cookie súbory neslúži a ani neumožňujú osobnú identifikáciu užívateľov webovej stránky. Druhy cookie súborov, ktoré spoločnosť Správca zhromažďuje na svojich webových stránkach:

Relačná cookie – dočasné a zostávajú uložené v zariadení do opustenia webovej stránky;
Permanetné cookie (login) – slúži pre trvalé prihlásenie zákazníka. Cookie je uchovávaná po dobu [vypršaní session] alebo do odhlásenia;
Cookies tretích strán – Google Analytics na získanie štatistických informácií | expirácie podľa nastavenia prehliadača, prípadne do odstránenia.

 

Vydavateľ (príp. Názov)                            Typ                                                                      Trvanlivosť

Google AdWords                                                 trackingové, remarketingové                             365 dní
Google Analytics                                                 analytický, trackingové, konverzný                   trvalá
(_ga, cid, utmv, utmz, utma, utmb, utmc)
Facebook                                                              trackingové, konverzný, remarketingové         trvalá
Google tag manager                                           analytický                                                                po dobu vypršaní session

 

Zoznam rôznych druhov súborov cookie, ktoré môžu byť použité na webovej stránke Správca je nasledujúci. Správca upozorňuje, že ak informácie zhromaždené pomocou súborov cookie predstavujú osobné údaje, platia ustanovenia zásad ochrany súkromia, ktoré dopĺňajú tieto zásady používania cookie – ich znenie nájdete tu.

Nevyhnutné súbory cookie – sú nutné k správnej funkcii stránok, umožňujú navigáciu na webovej stránke a využívanie ich služieb a funkcií. Bez týchto úplne nevyhnutných súborov cookie by webové stránky nefungovali bezproblémovo, a niektoré služby či funkcie, by zrejme nebolo možné poskytnúť (napr. Relačné cookie, rozloženie záťaže, ID užívateľa, bezpečnostné cookie);
Preferenčné súbory cookie – zhromažďujú informácie o voľbách a preferenciách používateľov a umožňujú Správcovi zapamätať si jazyk či iné lokálne nastavenia a podľa toho prispôsobiť webové stránky (napr. Jazyk, miesto, mobilné, refernční stránky, posledná návšteva a činnosť, nedávno sledované video, flash súbory cookie, histórie stránok);
Sledovacie súbory cookie pre sociálne siete – používajú sa na sledovanie členov (a nečlenov) sociálnych sietí pre účely analýzy trhových prieskumov a vývoja výrobkov (napr. Facebook, twitter a pod.);
Analytické súbory cookie – zhromažďujú informácie o spôsobe využívania webovej stránky užívateľom, a umožňujú Správcovia zlepšovať ich fungovanie. Ukazujú napríklad, čo je na webovej stránke najčastejšie navštevované, pomáhajú zaznamenávať prípadné problémy, s ktorými sa používatelia na webovej stránke stretli, a ukazujú, či je reklama Správca účinná, umožňujú spoznať všeobecné vzorce využívaní webovej stránky, nie spôsob, ako ich využíva konkrétna osoba (napr. Analytické súbory cookie Google).
Marketingové súbory cookie – reklamné súbory cookie sa používajú na marketingové účely (reklamné, analýza trhu, kampaň / propagácia, detekcia podvodov a pod.)

 

Postup odstránenia súborov Cookie

Súbory cookie a údaje uložené o vašej osobe môžete vždy odstrániť. Postup odstránenia súborov cookie v prehliadači nájdete v odkazoch nižšie:

 

Google Analytics a Google Adwords

Na analýzu webových stránok pomocou cookies súborov používa Správca službu tiež Google Analytics, vyvinutú a prevádzkovanú spoločnosťou Google Inc., so sídlom Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (ďalej len “Google”).

Analýza pomocou služby Google Analytics prebieha tak, že informácie o užívaní webovej stránky vytvorené prostredníctvom zhromaždených cookie súborov sú prenesené na server Google v USA a tam podrobené príslušnej analýze. V dôsledku anonymizácie IP-adries, ktorá je na webových stránkach Správca nastavená, dochádza pred prenosom dát na server Google v USA zo strany Google ku skráteniu IP-adresy, a to v jednom z členských štátov EÚ alebo Európskeho hospodárskeho priestoru. Len vo výnimočných prípadoch je úplná IP-adresa prenesená na server Google v USA a až tam skrátená (anonymizované).

Google nebude prenesené dáta, vr. skrátené IP-adresy, spájať s inými dátami. Vyhlásenie Google o ochrane osobných údajov je k nahliadnutiu  tu.

Zberu cookie súborov a ich analýze prostredníctvom služby Google Analytics môže návštevník webové stránky zabrániť jednak zmenou nastavenia prehliadača, ako je uvedené vyššie, a ďalej potom aj kliknutím na nasledujúci odkaz, čím bude do počítača umiestnený tzv. Opt-out-cookie, ktorý zamedzí budúcemu ukladanie údajov o návšteve na webovej stránke;

V rámci služby Google Analytics využíva Správca aj súvisiace reklamnej funkcie poskytované Google, ako sú prehľady zobrazenia v reklamnej sieti Google, rozšírené reportovanie anonymných demografických dát (napr. Vek, pohlavie, záujmy) či zobrazovanie reklám v obsahovej sieti na základe zhlédnutých produktov (tzv. remarketing), vr. služby Google AdWords slúžiace na personalizáciu reklamy a zlepšenie zacielenie reklamy a tzv. remarketingu. Vďaka tomu potom môže návštevníkom svojich webových stránok ponúknuť reklamný obsah, ktorý pre nich bude čo možno najzaujímavejšie.

Personalizáciu reklamy môže návštevník webových stránok Správca vypnúť či upraviť prostredníctvom svojho účtu Google, a to pomocou odkazu dostupného tu.