Rozhovor s odborníkom o Aniball

Čurdová aniballJe možné sa na pôrod pripraviť?
Určite áno a dôvodov je mnoho. Po prvé, dobrá telesná a psychická príprava pri samotnom pôrode dáva pocit bezpečia, istoty a sebadôvery. Potom je oveľa jednoduchšie načúvať svojmu telo a dieťaťu. Po druhé, dobrý prístup k pôrodu výrazne zlepšuje jeho priebeh a pravidelné cvičenie pomáha zlepšiť pôrodný proces.

Jedným z častých a obávaných lekárskych zásahov pri pôrode je nástrih hrádze (epiziotomia) na konci druhej doby pôrodnej. Prečo a kedy sa nástrih vykonáva?

Epiziotomia je chirurgické nastrihnutie hrádze (perinea) pri pôrode. Ide o poranenie druhého stupňa, pri ktorom sa rozstrihnú tri vrstvy tkaniva (koža, podkožie a svaly panvového dna). Vykonáva sa najčastejšie kvôli zväčšeniu vaginálneho otvoru, zrýchleniu pôrodu a prevencii väčšieho natrhnutia. Často sa však nástrih vykonáva rutinne za účelom zjednodušenia práce zdravotníckeho personálu. V českých pôrodniciach je táto prax bohužiaľ veľmi častá, a to najmä u žien, ktoré rodia po prvý krát – zo štatistík vyplýva, že v Česku je nastrihnutá každá druhá žena. Pritom stanovisko Svetovej zdravotníckej organizácie je jasné: Neexistujú žiadne spoľahlivé dôkazy o tom, že rutinné vykonávanie epiziotomie má priaznivé účinky, existujú však jasné dôkazy o tom, že môže spôsobiť škodu. Akceptovateľná miera nástrihu by sa podľa odporúčaní WHO mala pohybovať okolo 10%, t.j. nástrih by sa mal vykonávať maximálne jednej z desiatich žien. Zo štatistík z roku 2010 vyplýva, že v českých pôrodniciach bolo nastrihnutých 51% žien! Našim vzorom by sa mohli stať zeme, v ktorých pracujú podľa odporúčaní WHO. Napríklad v Dánsku bolo v rovnakom roku vykonaných len 5% nástrihov, vo Švédsku, či na Islande 7%. Hoci je nástrih hrádze v niektorých prípadoch nevyhnutný pre zaistenie bezpečného pôrodu, mnoho profesionálnych lekárskych organizácií v súčasnosti súhlasí s tým, že by sa mal vykonávať iba zriedka – napríklad v prípade tiesne plodu, či matky.

Môže žena rodička ovplyvniť nejako prevedenie hrádze?
V rámci prípravy na pôrod je dobré sa pozrieť na najnovšie štandardy predpôrodnej starostlivosti. Dozviete sa z nich okrem iného, že žiadna nemocnica v ČR nemôže vykonávať epiziotomiu rutinne. Žena má právo na informovaný súhlas a na informované odmietnutie. V pôrodnom pláne môže svoj postoj k nástrihu jasne vyjadriť. Zdravotníci sú povinní rešpektovať jej vopred vyslovené prianie.

Ako vnímate prípravu na pôrod u nás v ČR? Pripravujú sa mamičky?
Len málo tehotných mamičiek si je vedomých toho, že na pôrod je nie len možné, ale aj veľmi dôležité sa pripraviť. A to nie len
psychicky, ale aj fyzicky. To ako ste pripravené na pôrod má rozhodujúci vplyv na jeho priebeh. Ženy, ktoré sa v rámci prípravy naučili pracovať s panvovým dnom a spoznali svoje telo majú určite väčšiu sebadôveru a pôrodu sa potom už tak neobávajú. Dnes je našťastie týchto žien stále viac.

Ako sa teda možno pripraviť? Existuje nejaká pomôcka?
Medzi praktické metódy prípravy na pôrod patrí napríklad správne vykonávaná masáž hrádze alebo používanie vhodných zdravotníckych pomôcok. Ja osobne mám skúsenosti s pomôckou Aniball, zdravotníckym prostriedkom, ktorý funguje na jednoduchom princípe ručného nafukovania silikónového balónika pumpičkou. S touto pomôckou má predpôrodná príprava zmysel – umožňuje žene pochopiť svoje telo, uvoľniť a pretiahnuť svaly panvového dna a tým vhodne pripraviť pôrodné cesty. Aniball pomáha nie len pri uvoľňovaní týchto svalov, ale je to aj výborná pocitová príprava na pôrod – žena sa pri pôrode týchto pocitov, ktoré už dôverne pozná, nezľakne. Samotná vypudzovacia fáza je potom oveľa jednoduchšia a minimalizuje sa riziko natrhnutia alebo nástrihu hrádze a to je dôležité pre pohodlie ženy bezprostredne po pôrode, ale aj v neskoršom živote. Hlavne preto, že zoznam potencionálnych problémov, s ktorými sa môžu mamičky po epiziotomii stretnúť je veľmi dlhý. Medzi časté následky patrí bolesť, nepohodlie, infekcie, zápaly apod. Ale nie len to. Tento postup môže naviac spôsobiť trvalé oslabenie svalov panvového dna, čo je častou príčinou inkontinencie a môže mať tiež veľký vplyv na neskoršiu schopnosť sexuálnej aktivity. Jazva po nástrihu je jazvou nie len na tele, ale aj na duši.

Čo považujete za najväčší prínos tohto cvičenia?
Skvelou vecou je, že vďaka cvičeniu s touto pomôckou môže žena zistiť v akej polohe jej bude pôrod najviac vyhovovať. Stačí, že skúsi vytlačiť balónik napríklad poležiačky na boku, postojačky, v podrepe, na všetkých štyroch. Pôrod v polohe, v ktorej sa cíti najlepšie Vaše telo, je spravidla najbezpečnejší (telo totižto inštinktívne vie čo má urobiť, aby sa dieťa narodilo tou najrýchlejšou a najjednoduchšou cestou). Vo svojej praxi (a nie len v mojej) jasne vidím, že pôrody žien, ktoré cvičili s touto pomôckou sú rýchlejšie a jednoduchšie. V tomto roku bolo z mojich 36 klientok, ktoré cvičili s balónikom Aniball nastrihnuté len dve ženy! Celkom až 64% z nich porodilo bez poranenia, ďalších 30,5% malo len kozmetické šitie (1-3 stehy) a nastrihnutých bolo len 5,5%. Aniball je dobrým pomocníkom ako sa zbaviť strachu z pôrodu a skvelý spôsob ako získať sebadôveru k pôrodu. Tréning s Aniballom skutočne umožňuje väčšiu flexibilitu tkaniva, ktoré by mohlo potencionálne prasknúť pri priechode hlavičky dieťaťa. Vďaka tomu, že je hrádza uvoľnená, nielenže nekladie taký odpor, ale aktívne urýchľuje narodenie dieťaťa, čo je pre dieťa bezpečnejšie. Takto pripravené tkanivo sa aj oveľa lepšie hojí. Pomôcku možno skvele využiť na posilnenie svalov panvového dna aj po pôrode, dochádza k rýchlejšej regenerácii.

Existujú nejaké negatíva spojené s týmto cvičením? Nemôže sa kvôli tréningu rozšíriť pošva natrvalo?
Nie, je to práve naopak. Táto nesprávna informácia bohužiaľ často vedie k rezignácii voči cvičeniu. Táto otázka si však
vyžaduje dlhšie vysvetlenie. Svaly panvového dna sú zložené z mnohých mikroskopicky malých vlákien. Tieto vlákna sa pri svalovej kontrakcii sťahujú Čurdová aniballvďaka pôsobeniu dvoch látok – aktínu a myozínu. Ku stiahnutiu dochádza len vtedy, ak sú svaly trénované opatrne a zostanú neporušené. Ak sa však počas pôrodu svaly panvového dna roztiahnu v priebehu asi 20-30 minút o 300% vzniknú mikroskopické zranenia, ktoré sa v krátkom čase zjazvia – toto už však znemožňuje neskoršie sťahovanie svalových vlákien. K maximálnemu rozťahovaniu svalov panvového dna dochádza v momente prechádzania hlavičky dieťaťa – svaly sa roztiahnu trojnásobne z cca 3 na 10 cm. Preto je jasné, že netrénované svalové tkanivo sa môže trhať. Cvičenie s Aniballom je teda nie len prevenciou mikrotraum v priebehu pôrodu, ale aj prevenciou rutinného prestrihnutia svalov, k čomu dochádza pri epiziotomii.

Je tento typ cvičenia (príprava pôrodných ciest) niečo nové?
Inšpiráciou k vytvoreniu pomôcky bolo africké pôrodníctvo, kde sa ženy už od pradávna pripravovali na pôrod pomocou špeciálnej tekvice nazývanej Lagenária. Jej prirodzený tvar umožňuje ženám vykonávať cvičenie (podobne ako s Aniballom), ktoré prakticky eliminuje riziko natrhnutia. Ako je vidieť, vraciame sa ku koreňom.

Jana Čurdová, dula, fyzioterapeutka